Kapitał Obrotowy


fe_ue_pl_loga

kapitał obrotowy
projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

cele projektu

Dotacja na kapitał obrotowy dla AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp.J. POPW.01.05.00-20-0120/20-00

planowane efekty

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

wartość projektu

wartość projektu: 109.025,04 PLN

wkład Funduszy Europejskich

wkład Funduszy Europejskich: 109.025,04 PLN