Kontaktklauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
informuje się, że:

 1. 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest
  Akcess Starosta i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Białymstoku.
 2. 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem:
  ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok, tel. 85 66 43 433, e-mail: biuro@akcess.com.pl
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem
  korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
 4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
 5. 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 6. 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zażądania ich usunięcia
 7. 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
  W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 8. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.
 10. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji,
  w tym nie będą profilowane.

boże narodzenie życzenia